Пластинчати пружини

Дебелина на материала: от 0.2мм до 20мм.
Стомана: 65Г, 60С2А, 40Х13, 12Х18Н10Т

1. Права пружина

2. Вълнообразна пружина

3. Денферна пружина

4. Ресорна пружина

5. Кръгла кликсова пружина

6. Плоска спирална пружина

Галерия