Тарелчатa пружина

ГОСТ 3057-90 (стомана 60C2A) при поръчка 40X13 неръждаема

1. – пружина с наклонени краища спрямо външен и вътрешен диаметър
2. – пружина с наклонени краища спрямо външен и вътрешен диаметър и опорни плоскости при дебелина на пружината над 3.00мм
D1 – външен диаметър;
D2 – вътрешен диаметър;
t – дебелина на пружината;
S3 – работен ход на пружината;
L0 – обща височина на пружината;
t’ – дебелина на пружината с опорни плоскости

Размер Размер Размер Размер
5х2х0,3х0,1 40х20х1,5х1,15 63х31,5х3,5х1,5 109,5х76х1х2,8
8х4,1х0,5х0,5 40х20х2х0,95 63х35,5х3,5х1,5 110х51х6х2,2
8х4,2х0,7х0.5 40х20х2х1 65х32х3х1,5 110х60х7х2,5
10х4,2х0,4х0,15 40х20х2,5х1,5 65х34х2х2,5х2 112х57х5х3,5
10х5,2х0,5х0,25 40х20х3х1 70х27,2х5х3 115х75,5х2,2х4,6
10х5,2х0,6х0,5 40х25х1,5х1 70х28х3,8х1,8 120х60х6х3
12,5х6,3х0,7х0.3 40х25х2,5х0,8 70х36х4х1,5 120х65х7х2,5
14х7х0,5х1 40х25х2,5х1 70х40х2,5х1,8 120х70х8х2,5
16х8,4х1,25х0,4 40х25х3х1,5 71х28х3х1,8 121х103х1,5х1,5
18х8х0,7х1 40х25,4х1,29х1,99 71х35,5х4х1,5 125х63х7х2,8
19х10,5х1,5х0,45 40х25,4х1,3х0,7 73х36х2х2,6 125х63х8х2,3
20х10х0,5х0,3 40х27х5х5 74х45,4х1,4х2,95 125х90х5,5х9,5
20х10,2х0.5х0,65 44х34х2х1,6 80х31,5х2,8х2,45 135х82,5х2х3
20х10,2х1,1х0,45 45х25х1.6х1,4 80х32х7х1 135х82,5х5х1
25х12,2х1,5х0,6 45х25х1,8х1,4 80х40х4х2 135х90х6х11,28
25х12,5х1,05х0,65 45х25х2,5х1 80х40х5х1,6 140х60х4,3х5
25х14х1х0,8 45х25х3х1 80х41х5х1,5 144х110х3,2х2,46
26х15х2х0,6 45х25х3х2 80х41х5х2 145х100х6х11,28
27,5х9х3,1х0,6 45х26х1,5х1,5 80х45х3х2,1 150х80х4х3
28х12х1,5х0,8 45х28х1,8х1,2 80х45х5х1,6 155х110х6х11,28
28х14х1,4х0,7 45х30х2,8х1,2 80х50х5х1,6 158х80х3,5х1,5
28х14,5х1,5х0,8 50х12х1,5х1,5 80х55х1,5х1 160х72х4х2,5
29,5х11х3,1х0,6 50х20х2х1,2 83,5х55,5х1,8х3,45 160х80х4х2
30х15х1х1 50х21х1,8х1,14 83,5х71х0,8х2,7 160х80х4х6
30х15х2х0,6 50х25х1,5х1,5 83,5х71х2х2,5 160х90х10х3,5
30х16х1х1,2 50х30х3х1 88х73х2х2,5 165х120х6х15,8
31,5х12,5х1,05х1 50х30х2,5х1 90х25х5х2 180х80х8х5
31,5х13х3,1х0,6 50х31,5х3х1 90х40х4,5х2,5 180х90х11х3,7
31,5х16х1х0,9 50х32,4х1,8х2,4 90х45х4.5х2,1 180х100х10х4,1
31,5х16х1,15х0,9 55х24х3х2,2 90х46х5х2 190х113,5х3,5х4
31,5х16х1,8х0,65 55х25х2,5х1,5 90х50х5х2 190х113,5х4х3,5
31,5х16х2х0,65 55х25х3х2,5 90х50х6х2 190х113,5х11х1,5
31,5х16,3х1,7х2 56х26х2х3,9 99х87х1,5х1,5 200х60х12х4
31,5х18,3х0,9х0,63 56х28,5х1,5х1,95 99,5х66х1х2,8 200х100х10х5
32х10х1,5х0,8 56х31,5х3х1,4 99,5х66х2х3,8 200х100х11х5
32х10х2х0,7 56х31,5х3,5х3 100х40х5х2,3 200х102х14х2,5
32х14х2х0,7 56х33,5х2,8х1,4 100х40х6х2 210х140х1,2х5,8
32х10х3х0,7 58х32х4х3 100х40х6х2,2 215х116,5х10х5,8
32х14х3х0,7 60х23х3,5х2 100х50х2х2 224х90х11х3
32х14,5х3х2 60х25х2х2 100х50хх5х2,5 250х100х10х7,5
32х20,4х1х0,55 60х25,5х3х1,65 100х50х5,6х1,8 250х100х14х6
32х20,4х1х1,55 60х26х3,8х1,4 100х50х6х2,5 250х125х13х5,4
35х20х2х0,8 60х26х3,8х1,5 100х50х6,3х2,2 250х140х10,5х6,5
35,5х17х3,1х0,6 60х26х4х1,4 100х51х6х2,2 280х140х16х5,8
35,5х18,3х2х0,7 60х30х3,5х1,5 100х56х3,5х3,3 300х122х20х6
35,5х20х2,2х0,7 60х30,8х3,5х5,1 100х60х7х2 360х222х20х8
36,6х20х1,2х1 63х31,5х2,1х2,05 100х82х2,5х1,8 450х182х24х13
40х20х1х0,8 63х31х1,8х2,3 105х70х1х5 563х320х25х11

Галерия