Готова продукция

Произвежданите от нас продукти се заскладяват на склад с цел бързо обеспечение на производствените нужди на нашите клиенти. Всички произвеждани от нас номенклатури по посочените стандарти се подържат на склад както в България така и в Русия.

 • зегерови пръстени

ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86

 • осигурителни шайби

ГОСТ 11648-75

 • тарелчати пружини

ГОСТ 3057 — 90

 • осигурителни шайби

ГОСТ 11872 — 89

 • законтрящи шайби

ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79

 • пластинчати пружини
 • плоско — спирални пружини
 • винтови пружини — натискови
 • винтови пружини — опънови
 • торсионни пружини
 • медни дихтунги
 • алуминиеви дихтунги

Галерия