Инструменти

Фирмата ни разполага с цялостна инстурментална база от екипировки за обезпечение на производството по посочените стандарти.

 • зегерови пръстени

ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86

 • осигурителни шайби ГОСТ 11648-75
 • тарелчати пружини ГОСТ 3057 — 90
 • осигурителни шайби ГОСТ 11872 — 89
 • законтрящи шайби ГОСТ 13463 — 79,

ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79

 • пластинчати пружини
 • плоско — спирални пружини
 • винтови пружини — натискови
 • винтови пружини — опънови
 • торсионни пружини
 • медни дихтунги
 • алуминиеви дихтунги

Галерия